Toimitilapalvelut

Toimitilapalveluiden vastuulla on yliopiston kiinteistöihin ja tiloihin liittyvät asiat, tilahallintajärjestelmä, vuokrasopimukset, siivous, tilaturvallisuus, ongelmajätehuolto, pysäköinti, tila- ja vierashuonevaraukset, teknisen huollon palvelut sekä virastomestari- ja kuljetuspalvelut.
 
Yksikön toimesta hoidetaan myös uudisrakentamisen ja peruskorjausten hankesuunnitelmien valmistelu ja käyttäjien edunvalvonta rakennusaikana.
 
Tehtävänämme on palvella yliopiston laitoksia ja yksiköitä niin, että käytettävissä on kustannuksiltaan ja tilankäytöltään optimaaliset, tehokkaasti hyödynnetyt, valvotut, kunnossa olevat ja puhtaana pidetyt tilat.