Viestintä

Itä-Suomen yliopiston viestinnässä työskentelee joukko viestinnän eri osa-alueiden ammattilaisia. 

Viestintä on strategialähtöistä suunnitelmallista toimintaa. Viestinnässä toimimme aktiivisesti yliopiston tunnetuksi tekemisessä viestinnän ja markkinoinnin keinoin. Viestinnässä luomme ja kehitämme välineitä ja ratkaisuja yliopiston ja sen sidosryhmien väliseen sekä kampusten keskinäiseen viestintään.

Viestintä on koko yliopistoa ja sen sidosryhmiä palveleva asiatuntijaorganisaatio. Suunnittelemme ja toteutamme viestintää ja markkinointia yhdessä tiedekuntien, laitosten ja yksiköiden kanssa. Toimimme myös konsulttina sisäisille asiakkaille niiden viestinnällisissä haasteissa.

Pyrkimys hyvään laatuun ja jatkuvaan kehittämiseen ohjaavat viestinnän toimintaa. Sen prosessit on määritelty ja dokumentoitu laatukäsikirjassa.

Tehtäviämme ovat:

  • viestinnän ja markkinoinnin suunnittelu, toteutus ja kehittäminen
  • viestintäohjelman laatiminen ja vastuu sen toteuttamisesta
  • median palveleminen: asiantuntijoiden etsiminen, tiedon välittäminen
  • neuvonta, opastus, ohjeistus, koulutus
  • sisällön tuotanto
  • materiaalin tuotanto
  • viestintäkanavien ja -välineiden luominen ja ylläpitäminen
  • tiedetapahtumien järjestäminen
  • yliopiston brändin hallinta ja kehittäminen
  • yliopiston edustaminen sen virallisissa sosiaalisen median kanavissa.

Tutustu myös palveluihimme