Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Tiedekuntamme osallistuu monitieteisesti yhteiskunnallisten ilmiöiden tutkimiseen ja niiden ratkaisemiseen. Tarjoamme monialaista koulutusta historiassa, kauppatieteissä, maantieteessä, ympäristöpolitiikassa, oikeustieteissä, yhteiskuntatieteissä, sosiaalitieteissä, sosiaalityössä, terveystaloustieteessä, sosiaali- ja terveyshallintotieteessä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnossa. Työelämän tarpeisiin vastaava koulutuksemme avaa kattavasti vaihtoehtoja asiantuntijatyöhön. Tutkimuksemme on yhteiskunnallisesti vuorovaikutuksellista niin alueellisesti kuin kansallisesti sekä kansainvälisesti verkostoitunutta. Tiedekuntaamme toimii yliopiston Joensuun ja Kuopion kampuksella.

Strategiset tutkimusalueet tiedekunnassa

Kansainvälisen huipputason tutkimusalueet

  • Aerosolit, ilmastonmuutos ja ihmisen terveys
  • Rajat, liikkuvuus ja kulttuurien kohtaaminen

Kehittyneet, vahvat tutkimusalueet

  • Luonnonvarojen kestävä hallinta

Nousevat tutkimusalueet

  • Hoidon ja palvelujen vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa
  • Hyvinvoinnin murtumat
     

HUOM! Yliopiston ja tiedekunnan verkkosivut uudistuvat, joten uusimmat tapahtumat ja uutiset löytyvät uudelta Ajankohtaista-sivustolta.