Uralla eteneminen

Itä-Suomen yliopiston vakinaistamispolku Tenure Track

Itä-Suomen yliopiston vakinaistamispolku (Tenure Track)  tarjoaa parhaille tutkijoille nopeutetun ja henkilökohtaiseen pätevöitymiseen perustuvan etenemisväylän uralla.

Tenure Track on avoin ja tukee parhaiden tutkijoiden urakehitystä. Yliopiston opetus- ja tutkimushenkilöstöllä on varsin laajasti periaatteellinen mahdollisuus päästä vakinaistamispolulle, mutta vakinaistamispolulle käytännössä nostetaan vain rajoitettu joukko parhaiten ansioituneita tutkijoita. Tehtäviä voidaan avata vakinaistamispolun eri tasoille, myös esim. apulaisprofessorin tehtävään. 

Opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportainen uramalli

Opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportainen uramalli on Itä-Suomen yliopistossa noudatettava yleinen, koko opetus- ja tutkimushenkilöstöä koskeva tehtävähierarkia ja uralla etenemisväylä. Tutkimuspainotteisten tehtävien uramalli on neliportainen, opetuspainotteisten puolestaan kolmitasoinen. Kaikkiin tehtäviin sisältyy lähtökohtaisesti tutkimusta ja opetusta. Eteneminen uramallin puitteissa perustuu ansioitumiseen. Opettaja- ja tutkijatehtävien täyttäminen voi toteutua julkiseen rekrytointiin perustuvan kilpailun tai asiantuntijamenettelyn kautta.