UEF - Hyvällä tieteellä on tekijänsä 

Arvostamme tieteenpaloa ja tiedonjanoa -tahtoa oppia ja luoda aktiivisesti uutta.  

Tuotamme monitieteisellä yhteistyöllä ainutlaatuista tutkimustietoa ja avarramme rajoja. Haemme vahvalla näkemyksellä päämäärätietoisesti ratkaisuja ja uusia näkökulmia nopeasti muuttuvassa maailmassa. 

Suuntaamme henkilöstövoimavarojen käyttöä siten, että ne edistävät yliopiston strategisia tavoitteita. Huippututkijoita ja -opettajia rekrytoidaan aktiivisesti ja joustavin menettelyin. Yliopistossamme on opettajille ja tutkijoille tavoitteellinen ja kannustava ura.  

Kehitämme johtamista ja henkilöstövoimavarojen ohjausta niin, että  henkilöstöllä on mahdollisuus keskittyä osaamistaan vastaaviin tehtäviin uran eri vaiheissa. Hallinto- ja  tukipalveluprosessimme ovat tehokkaita ja ne tukevat opetus- ja tutkimushenkilöstömme keskittymistä omiin ydintehtäviinsä.  

Olemme sitoutuneet kehittämään tutkijoiden asemaa ja tutkijanuraa Euroopan komission kriteerien mukaisesti ja saaneet siitä tunnustuksena oikeuden käyttää HR Excellence in Research -logoa.