Tiedosta kestävä tulevaisuus

Strategiamme lähtökohtana ovat maailmanlaajuiset haasteet, joihin haemme ratkaisuja profiilialueillamme tieteidenvälisen tutkimuksen ja monialaisen koulutuksen avulla. Näin rakennamme vastuullista ja kestävää tulevaisuutta.

Yliopistomme korkeatasoinen tutkimus ja koulutus rakentavat globaalia tulevaisuutta ja vahvistavat Itä-Suomen elinvoimaa. Edistämme sivistystä tuomalla tutkittua tietoa käytettäväksi kaikkien hyväksi.

  • Meillä on oikeus ja vapaus oppia, opettaa ja tutkia.
  • Olemme rohkeita, avoimia ja vastuullisia.
  • Toimintaamme ohjaavat eettisyys ja kestävän kehityksen tavoitteet.

STRATEGISET OHJELMAT

Tieteeseen perustuvaa ymmärrystä


Maailmanluokan tiedettä – korkeatasoinen tieteidenvälinen tutkimus


Muuttuvan maailman monimutkaisten ongelmien ratkaiseminen edellyttää kykyä ajatella ja yhdistää asioita uudella tavalla.

Tiedettä kaikille – avoimen tieteen ja tiedeviestinnän edelläkävijä


Avoin tiede ja toimintakulttuuri parantavat tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta. Tutkimuksen tulosten hyödyntäminen yhteiskunnassa tehostuu ja tiede tavoittaa yhä useampia.

Osana alueellista ja globaalia kehitystä – keskeinen vuorovaikuttaja ekosysteemeissä

Olemme mukana rakentamassa yliopiston profiilialueilla vaikuttavuuden ekosysteemejä, jolloin tieteen vaikutuspiiriin tulee entistä laajempi joukko ihmisiä.
 

Ajantasaista ja uusiutuvaa oppimista


Oppijan yliopisto – opiskelijakeskeisiä ja verkostoituneita oppimisympäristöjä


Kehitämme koulutusta sisältöjä, toteutustapoja ja rakenteita monialaisesti ja haastelähtöisesti uusimman tutkimustiedon, työelämärelevanssin ja yhteiskunnan tarpeiden pohjalta. Opiskelijat, laadukkaat oppimisprosessit ja opiskeluhyvinvointi ovat toimintamme keskiössä.

Jatkuva oppiminen – yhteiskunnan tarpeita ennakoivaa koulutusta


Mahdollistamme jatkuvan oppimisen ja koulutuksemme saavutettavuuden laajalla koulutustarjonnalla sekä avoimella, monimuotoisella ja joustavalla opetuksella.

Kansainvälistä osaamista – vahvempaa liikkuvuutta ja koulutusperusteista maahanmuuttoa

Vahvistamme koulutuksen kansainvälisyyttä ja koulutusperusteista maahanmuuttoa. Yliopiston tärkein anti yhteiskunnalle ovat meiltä valmistuneet opiskelijat, joilla on valmiudet toimia muuttuvassa ja kansainvälisessä työelämässä.
 

Osallistuva ja osallistava yliopisto


Vahvaa yhteisöllisyyttä – hyvinvoiva yliopistoyhteisö


Henkilöstö ja opiskelijat ovat yliopiston tärkein voimavara. Yliopisto on kansainvälinen, luova, osallistava ja avoimeen vuorovaikutukseen kannustava tiedeyhteisö.

Uudistuvaa osaamista – motivoitunut henkilöstö ja vahvuuksien tunnistaminen

Yliopiston menestyminen edellyttää onnistuneita rekrytointeja. Suuntaamme henkilöstövoimavaroja strategisten tavoitteiden mukaisesti. Yliopistossamme on opettajille ja tutkijoille selkeä, tavoitteellinen ja kannustava uramalli. Henkilöstöllä on mahdollisuus keskittyä osaamistaan vastaaviin tehtäviin uran eri vaiheissa.

Avointa vuorovaikutusta ja sujuvaa palvelua


Tuotamme sujuvia palveluja yliopistoyhteisön ja sidosryhmien tarpeisiin. Toimimme vastuullisesti yhteiskunnassa vaikuttavien ja kestävien kumppanuuksien kautta. Johtaminen perustuu ajantasaiseen tietoon.