Rehtorin ja akateemisen rehtorin työnjako Itä-Suomen yliopistossa

Rehtori johtaa yliopiston toimintaa ja vastaa yliopiston tehtävien tuloksellisesta, taloudellisesta ja tehokkaasta hoitamisesta. Rehtori vastaa tutkimuksen strategisesta kehittämisestä, yliopistotasoisesti tutkimusrahoituksen ja innovaatiotoiminnan sitoumuksista sekä hyväksyy yliopiston patenttihakemukset ja kaupallistamissopimukset.

Akateeminen rehtori vastaa koulutuksen ja opetuksen kokonaisuudesta. Lisäksi akateemisen rehtorin tehtäviä (delegointipäätös 11.10.2019) ovat

1) Tutkimuksen kehittäminen yhdessä rehtorin kanssa yliopiston strategian mukaisesti ja erityisesti yliopiston tutkimusrahoituksen prosessien kehittäminen yhdessä tiedekuntien kanssa.

2) Koulutuksen kehittäminen yliopiston strategian mukaisesti ja erityisesti seuraavilla painopistealueilla:

– kansainvälisen koulutuksen kehittäminen

– tohtorikoulun ja tohtoriohjelmien kehittäminen

– jatkuva oppiminen.

3) Sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen sekä yliopiston yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistaminen.

4) Tiedolla johtamisen prosessien kehittäminen tiedekuntien, osastojen ja laitosten johtamisen tueksi.

 

Lisäksi akateeminen rehtori ottaa työsuhteeseen

– neliportaisen uramallin mukaisiin toistaiseksi täytettäviin tehtäviin tulevat henkilöt lukuun ottamatta professoreita sekä vakinaistamispolun yliopistotutkijat ja tutkijatohtorit

– kielikeskuksen opetus- ja tutkimustehtäviin tulevat henkilöt sekä kielikeskuksen ja Aducaten johtajien välittömät alaiset

– akatemiatutkijat.

 

Erillis- ja palvelulaitosten osalta Apteekki ja Kirjasto kuuluvat rehtorin vastuualueeseen ja

koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate ja Kielikeskus akateemisen rehtorin vastuualueeseen.

Rehtoreiden tehtävistä on määrätty tarkemmin johtosäännössä ja työnjaosta toimivaltamääräyksessä.