Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

Tiedekuntamme on yksi neljästä Itä-Suomen yliopiston tiedekunnasta, ja se toimii kahdella kampuksella, Joensuussa ja Kuopiossa. Tiedekunnassa on viisi tiedelaitosta ja yksi tiedeosasto. Tiedekuntaan kuuluu myös tiedekunnan yhteinen infrastruktuuriyksikkö SIB Labs.

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan toiminta-ajatuksena on tieteellisesti korkeatasoinen, korkean yhteiskunnallisen vaikuttavuuden omaava luonnontieteellinen ja metsätieteellinen koulutus ja tutkimus.

Tiedekunta kouluttaa asiantuntijoita tulevaisuuden muuttuvaan työelämään ja tarjoaa myös monipuolisen perustan jatkokoulutukselle. Monialaisten tohtoriohjelmiemme kautta avautuu tohtorinkoulutuspaikkoja yksiköittemme kansainvälisissä tutkimusympäristöissä. Tiedekunnassa voi myös suorittaa ammatillisena jatkokoulutuksena sairaalafyysikon erikoistumiskoulutuksen. Peruskoulutuksen opetusohjelmat ja tiedekunnan kansainväliset maisteriohjelmat  ovat vetovoimaisia ja houkuttelevia. Tiedekunnan opetusta kehitetään uuden opetusteknologian avulla.

Strategiset tutkimusalueet tiedekunnassa

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta on Itä-Suomen yliopiston strategian keskeinen toteuttaja seuraavilla tutkimuksen kansainvälisillä vahvuusaloilla:

Itä-Suomen yliopiston strategian mukaisia tiedekunnan kehittyneitä, vahvoja tutkimusalueita ovat

  • Fotoniikka – teoria, materiaalit ja sovellukset (fysiikka ja matematiikka, kemia, tietojenkäsittelytiede, biologia)
  • Translationaalinen syöpätutkimus (ympäristötiede)
  • Tuki- ja liikuntaelinsairaudet (sovellettu fysiikka, fysiikka ja matematiikka)

Itä-Suomen yliopisto on tunnistanut strategiansa mukaisiksi nouseviksi tutkimusalueiksi vuosille 2015-2018

  • Epävarmuuksien mallinnuksen menetelmät ja sovellukset (sovellettu fysiikka)
  • Akvaattinen tutkimus muuttuvassa maailmassa (biologia, ympäristötiede, sovellettu fysiikka)

Tiedekunta on itse tunnistanut lupaavaksi nousevaksi tutkimusalueeksi metsäbiotalouden.