Kansallinen vaikuttaja

Yliopistomme on verkottunut vahvuusalueillaan keskeisten alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.  Alueellinen vaikuttavuutemme perustuu kansainvälisesti korkealaatuiseen tutkimus- ja kehitystyöhön sekä opetukseen.

Olemme osa alueellista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiojärjestelmää. Toimimme yhteistyössä elinkeinoelämän, sektoritutkimuslaitosten, ammattikorkeakoulujen ja julkishallinnon kanssa. Yliopistomme yhteistyöverkostoineen muodostaa merkittävän osaamiskeskittymän, joka yhdistää tutkimus- ja koulutusosaamisen liiketoimintaosaamiseen.

Alueellisen yhteistyöverkostomme muita toimijoita ovat muun muassa Joensuun ja Kuopion Tiedepuistot, Savonlinnan Innovaatiokeskus, seudulliset kehittämisyhtiöt, kauppakamarit ja uusyrityskeskukset.

Elinikäisen oppimisen tukeminen on merkittävä osa yliopistomme alueellista vaikuttavuutta. Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate vastaa aikuiskoulutuksesta yhteistyössä yksiköiden kanssa. Aducaten toimintaan kuuluu täydennyskoulutuksen lisäksi aluekehitystä edistäviä koulutus- ja kehittämishankkeita.

Tutkimusosaamisesta saatavaa tietoa hyödynnämme tutkimus- ja asiantuntijapalvelujen tarjonnassa. Esimerkkejä tästä ovat yrityksille tarjottavat tuotekehitys- ja tilaustutkimukset. Tutkimustoiminnassamme aikaan saadut innovaatiot synnyttävät akateemiseen osaamiseen perustuvia yrityksiä ja työpaikkoja. Ne houkuttelevat myös kotimaisia ja ulkomaisia yrityksiä hakeutumaan Itä-Suomeen.  

Yliopistomme tunnetaan aloitteellisena yhteistyökumppanina ja vaikuttavana yhteiskunnallisena keskustelijana. Yhteistyö eri tutkimuslaitosten sekä elinkeinoelämän kanssa on tiivistä. Tutkijaamme tuottavat yhteiskunnallisessa päätöksenteossa tarvittavaa tietoa aktiivisesti, ja he ovat mukana lukuisissa tieteenala- ja koulutusalakohtaisissa työryhmissä. Kansalliset ravitsemussuositukset ja suomalaisten huono-osaisuuden tutkimus ovat esimerkkejä tästä. Tutkijat vaikuttavat myös alojensa kansallisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä järjestöissä, tiedejulkaisujen toimittajina ja vertaisarvioijina sekä tutkimuksen rahoitusinstanssien asiantuntijoina.
 
Tieteentekijöitä ja osaajia tarvitaan myös tulevaisuudessa. Yhteistyökumppaniemme kanssa järjestämme lapsille ja nuorille suunnattua tiedetoimintaa sekä valtakunnallista SciFest-tiedetapahtumaa, joka kokoaa vuosittain satoja koululaisia tieteen kysymysten äärelle. Suuri yleisö pääsee tutustumaan tutkijoidemme työhön joka toinen vuosi järjestettävässä Tieteen päivä -tapahtumassa.

Lue lisää tutkimusyhteistyöstä