Yliopiston innovaatiotoiminta

Yliopistosta syntyvällä tiedolla ja osaamisella on merkittävä rooli yhteiskunnan kehityksessä ja yritysten pääomatekijänä.

Itä-Suomen yliopiston innovaatiotoiminta perustuu yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tehtävään. Yliopiston  tutkimus ja koulutus vastaavat yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tarpeisiin ja uusien ratkaisujen tuottamiseen sekä tukevat osaamisperustaisen talouden kasvua ja alueellisten innovaatiokeskittymien vahvistumista. Itä-Suomen yliopistosta siirtyvä tieto ja osaaminen ovat kasvualustoja uuden liiketoiminnan ja yrittäjyyden syntymiselle.

Kaupallistamishankkeet

Kaupallistamishankkeet ovat markkinahakuisia tutkimusprojekteja, joiden tavoitteena on luoda edellytykset uusille kansainvälisille kasvuyrityksille  Itä-Suomen yliopiston huippuosaamisesta. Kaupallistamishankkeet tuottavat tutkimusidean hyödyntämisen kannalta merkityksellistä tietoa ja osaamista.

Esimerkkejä käynnissä olevista Itä-Suomen yliopiston kaupallistamishankkeista:

Bruksismi (Hammaslääketieteen yksikkö ja sovelletun fysiikan laitos)

Projektin tavoitteena on valmistella bruksismin diagnostiikkaan kehitettävän mobiilin mittausratkaisun kaupallistamista.

Yhteyshenkilö: Sami Myllymaa (sami.myllymaa[at]uef.fi)

SO4 (Farmasian laitos)

Projektin tavoitteena on veden puhdistukseen kehitetyn SO4-menetelmään perustuvan sulfaatinpoisto-prosessin kaupallistamisen valmistelu.

Yhteyshenkilö: Juha-Matti Aalto (juha-matti.aalto[at]uef.fi)

HMT (Hoitotieteen laitos ja tietojenkäsittelytieteen laitos)

Henkilöstömitoitustyökalu (HMT) -projektin tarkoituksena on kehittää prototyyppi hoitohenkilöstön tarkoituksen-mukaiseen allokointiin ja tutkia sen kaupallistamismahdollisuudet.

Yhteyshenkilö: Taina Pitkäaho (taina.pitkaaho [at]uef.fi)

InDiGo! (Ympäristötieteen laitos)

Teollisen Internetin älykäs ohjelmisto ja palvelukonsepti.

Yhteyshenkilö: Yrjö Hiltunen (yrjo.hiltunen[at]uef.fi)

Spin OFF -yritystoiminta

Osa Itä-Suomen yliopistosta syntyvästä osaamisesta hyödynnetään tutkijoiden ja opiskelijoiden perustamana yritystoimintana. Tutustu valittuihin poimintoihin yliopistosta syntyneisiin menestystarinoihin.