Hallitus

Hallitus päättää yliopiston toiminnan keskeisistä tavoitteista ja strategiasta. Hallitus valitsee myös yliopiston rehtorit.

Yliopistomme hallituksessa on 10 jäsentä, joista neljä yliopistoyhteisön ulkopuolelta. Hallituksen toimikausi on 1.1.2018–31.12.2021.

Hallituksen kokoukset 2020: 14.2., 31.3., 11.5. , 11.6.

Hallituksen pöytäkirjat

Hallituksen jäsenet

Hallituksen puheenjohtaja

MuT Lea Ryynänen-Karjalainen on Tieteellisten seurain valtuuskunnan toiminnanjohtaja ja Tiedekeskus Heurekan säätiön hallituksen jäsen. Hän on toiminut aikaisemmin muun muassa suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä Taideteollisessa korkeakoulussa 1991–1998, tiedesihteerinä ja tiedeasiainneuvoksena Suomen Akatemiassa 1998–2004, EVTEK-ammattikorkeakoulun kehittämisjohtajana 2004–2008, Metropolia Ammattikorkeakoulun vararehtorina 2008–2011 sekä HRD-johtajana konsulttiyritys Cerion Solutions Oy:ssa 2011–2013. Lisäksi hänellä on ollut asiantuntijatehtäviä Euroopan komissiossa.

 

Hallituksen varapuheenjohtaja

VTT Jaakko Kiander toimii Eläketurvakeskuksen suunnittelu-, tutkimus- ja tilastotoiminnoista vastaavana johtajana ja johtoryhmän jäsenenä syksystä 2019 alkaen. Kiander on toiminut aikaisemmin muun muassa johtavana ekonomistina 1997–1999, tutkimusjohtajana 1999–2006 ja tutkimusprofessorina 2001–2006 Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa, kansantaloustieteen professorina 2000 Vaasan yliopistossa sekä johtajana 2006–2010 Palkansaajien tutkimuslaitoksessa ja  johtajana Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisessa 2010–2019. Kiander on Itä-Suomen yliopiston ja Helsingin yliopiston dosentti sekä OP Ryhmän keskusosuuskunnan hallintoneuvoston jäsen ja OP Ryhmän tutkimussäätiön hallituksen jäsen. Kiander on myös strategisen tutkimuksen neuvoston varapuheenjohtaja.

 

TT Jari Jolkkonen on Kuopion hiippakunnan piispa. Aikaisemmin hän on toiminut muun muassa piispainkokouksen pääsihteerinä 2007–2012, systemaattisen teologian lehtorina Joensuun yliopistossa 2006–2007, piispa Eero Huovisen teologisena sihteerinä Helsingin tuomiokapitulissa 2002–2006 ja 1997–1998 sekä sotilaspastorina 1999–2000. Jolkkonen on Itä-Suomen yliopiston ja Helsingin yliopiston dosentti sekä Euroopan tiede- ja taideakatemian jäsen.

 

LKT Jukka Pelkonen on kliinisen mikrobiologian professori. Hän on toiminut aiemmin lääketieteen laitoksen johtajana Itä-Suomen yliopistossa 2010-2017 ja varadekaanina 2003-2005 sekä dekaanina 2006-2009 Kuopion yliopistossa. Jukka Pelkoselle on kertynyt hallinnollista kokemusta myös yliopiston ulkopuolella Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallituksen jäsenenä vuodesta 2009 alkaen ja Istekki Oyn hallituksen jäsenenä vuodesta 2011 alkaen. Lisäksi Pelkonen toimii Itä-Suomen laboratoriokeskuksen kuntayhtymän (ISLAB) kliinisen mikrobiologian ylilääkärinä ja johtoryhmän jäsenenä. Jukka Pelkonen on myös tutustunut eurooppalaiseen tutkimus- ja korkeakoulujärjestelmään toimittuaan tutkijana ja tutkimusryhmän johtajana sekä Sveitsissä että Saksassa reilun kuuden vuoden ajan. 

 

FT Erkki Pesonen työskentelee tietojenkäsittelytieteen laitoksella Kuopiossa opetus- ja tutkimustehtävissä, ja hän toimii myös laitoksen varajohtajana. Hän on yksi Itä-Suomen yliopiston flipped-classroom opetuksen kehittämishankkeen pilottiopettajista. Yliopistohallinnon ja päätöksenteon kokemusta hänellä on Kuopion yliopiston hallituksen, tiedekuntaneuvoston, opetuksen arviointineuvoston ja korkeakoulujen arviointineuvoston asiantuntijaryhmän jäsenyyksistä. Hän on toiminut myös Tieteentekijöiden liiton hallituksen jäsenenä ja Itä-Suomen tieteentekijöiden puheenjohtajana.

 

 

Humanististen tieteiden kandidaatti Saara Tenhovuori opiskelee pääaineenaan kirjallisuutta ja sivuaineina suomen kieltä, aineenopettajan pedagogisia opintoja ja taiteensosiologiaa. Hän toimii ISYYn hallituksessa varapuheenjohtajana sekä Joensuun kampuspuheenjohtajana. Aiemmin hän on toiminut ISYYn hallituksessa koulutuspoliittisena vastaavana, ISYYn edustajiston jäsenenä, ISYYn Joensuun edunvalvontajaoston puheenjohtajana ja filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenenä. Tenhovuori on toiminut aktiivisesti eri tehtävissä ainejärjestöissä.

 

FM Jaana Rekolainen on Suomalais-Venäläisen kauppakamarin toimitusjohtaja. Hän on työskennellyt Suomalais-Venäläisessä kauppakamarissa vuodesta 2009 ensin projektijohtajana, varatoimitusjohtajana ja vuodesta 2016 toimitusjohtajana. Aikaisemmin hän on toiminut muun muassa Finlayson Forssa Oy:ssä vientipäällikkönä 2006–2008 sekä SRV Yhtiöt Oyj:ssä vuosina 1988–2006 Venäjän toiminnoissa, mm. Moskovan edustuston päällikkönä ja markkinointipäällikkönä. Rekolainen on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Joensuun yliopistossa.

   

FM Tomi Rosti on tietoasiantuntija Joensuun kampuksella. Hän on Itä-Suomen yliopistoyhteisön henkilöstöyhdistyksen puheenjohtaja ja varapääluottamusmies. Hänen muita luottamustoimiaan ovat muun muassa Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL:n varapuheenjohtaja, hallituksen ja työvaliokunnan jäsen sekä STTK:n Pohjois-Karjalan aluetoimikunnan jäsen.

 

FM Sami Gabbouj viimeistelee neurotieteen väitöskirjaansa Itä-Suomen yliopistossa ja opiskelee kauppatieteiden maisteriksi pääaineenaan innovaatiojohtaminen. Gabbouj on toiminut biolääketieteen ainejärjestön Kulti ry:n puheenjohtajana sekä lukuisissa luottamustoimissa Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnassa niin sen hallituksessa (2015) kuin edustajistossakin (2016–2017, 2020–2021). Gabbouj’lla on myös kokemusta yliopiston hallinnosta: hän on toiminut yliopistokollegion ja terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenenä. Tällä hetkellä hän on jäsenenä Molekulaarisen lääketieteen tohtoriohjelman johtoryhmässä.

 

OTT Matti Tolvanen on Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori. Tolvanen on toiminut aikaisemmin muun muassa syyttäjänä ja syyttäjänviraston päällikkönä. Tolvasen merkittävimmät yhteiskunnalliset luottamustoimet ovat verotuksen oikaisulautakunnan jäsenyys ja vaalipiirilautakunnan puheenjohtajuus.
 


     
Hallituksen sihteerinä toimii yliopiston lakiasiainjohtaja Petri Rintamäki, petri.rintamaki(at)uef.fi.