Filosofinen tiedekunta

Tiedekuntamme kouluttaa asiantuntijoita ja harjoittaa tieteellistä tutkimusta kasvatustieteiden ja psykologian, kotitalous- ja käsityötieteen, kieli- ja kulttuuritieteiden sekä teologian aloilla. Eräillä koulutuksen, teologian sekä kielten ja kulttuurin alueilla meillä on erikseen määritelty kansallinen erityistehtävä. Toiminnassamme korostamme kansainvälisyyttä, alueellista vaikuttamista ja monitieteisyyttä. Tutkimuksemme vastaa erityisesti oppimiseen ja oppimisympäristöihin, elämänkulkuun ja toimijuuteen sekä kielten ja kulttuurien kohtaamiseen liittyviin haasteisiin. Olemme kansallisesti merkittävimpiä opettajankouluttajia.  

Tutkimustoiminnan kolme teemakokonaisuutta ja vahvuusalaa:

  • Oppiminen ja oppimisympäristöt
  • Elämänkulku ja toimijuus
  • Kielten ja kulttuurien kohtaaminen

Opettajankoulutuksen alueista erityispedagogiikan ja erityisopettajien koulutuksen tutkimus, ohjauksen tutkimus sekä luonnontieteiden aineenopettajien koulutuksen tutkimus ovat tiedekunnassamme erityisen huomion kohteena. Oppimisympäristöjen ja opetusteknologian tutkimus on monitieteistä ja ulottuu laajasti eri tieteenaloillemme. Tiedekunnan harjoittelukouluilla on tärkeä rooli tutkimus- ja kokeiluympäristönä.

Strategiset tutkimusalueet tiedekunnassa

Kansainvälisen huipputason tutkimusalueet

  • Rajat, liikkuvuus ja kulttuurien kohtaaminen

Kehittyneet, vahvat tutkimusalueet

  • Oppiminen vuorovaikutteisissa ympäristöissä (Learning in Interactive Environments (LINE))

 

HUOM! Yliopiston ja tiedekunnan verkkosivut uudistuvat, joten uusimmat tapahtumat ja uutiset löytyvät uudelta Ajankohtaista-sivustolta.