Tulipalo tai kemikaalionnettomuudet

Tulipalon sattuessa

Pelasta itsesi ja vaarassa olevat. Huomioi erityisesti liikunta- ja toimintarajoitteiset.

Ilmoita tulipalosta

Paina palohälytyspainiketta (sijaitsevat käytävien seinillä kyltein merkityillä paikoilla). Jos et ole painikkeen lähellä, pyydä toista henkilöä menemään painikkeelle ja tekemään hälytys.

  • Soita hätänumeroon 112
  • Soita virastomestareiden päivystysnumeroon 

Sammuta palo, jos se on mahdollista.
Älä kuitenkaan vaaranna itseäsi.
Ehkäise palon leviäminen.
Sulje ovet ja ikkunat.

Poistuessasi rakennuksesta:

  • Lukitse tietokone ja sulje huoneen ovet ja ikkunat, jos se on mahdollista
  • Ota henkilökohtaiset arvoesineet ja ulkovaatteet mukaasi, jos se on mahdollista.
  • Noudata yliopiston turvallisuusorganisaation antamia ohjeita.
  • Hissin käyttö on kielletty tulipalossa.
  • Mene sinua lähinnä olevalle kokoontumispaikalle, missä saat jatko-ohjeet.

Pelastustoimen Turvatietoa -sivu

Kemikaalionnettomuus

  • vahinkotapauksissa ota yhteyttä pelastusviranomaisiin
  • ilmoita vahingosta työsuojelupäällikölle (Joensuun kampus: Heikki Loikkanen, Kuopion kampus: Raimo Halonen