Tapaturma, sairaskohtaus ja ensiapu

Tapaturman tai sairauskohtauksen sattuessa

Tee nopeasti arvio tilanteesta

  • Mitä on tapahtunut?
  • Onko potilas hereillä?
  • Hengittääkö hän, toimiiko sydän?

Aloita ensiapu

  • Suuremmissa vammoissa tai vakavissa sairastapauksissa soita hätänumeroon 112

Hälytä apua hätänumerosta 112

  • Järjestä selkeä opastus paikalle
  • Älä jätä avuntarpeessa olevaa henkilöä yksin
  • Noudata pelastustoimelta saamiasi ohjeita

Ensiapu

Suomen Ensiapuoppaassa on saatavilla ohjeita muun muassa elvyttämisestä sekä tajuttoman, sairaskohtauksen ja sokkipotilaan ensiapuun.
 
Elvytys
Tajuttoman ensiapu
Suuret verenvuodot
Sokin ensiapu
Sairauskohtaukset
Tukehtumisvaara
Palovammat
Raajavammat
 
Punaisen Ristin sivuilta on saatavilla mm. ohjeita ensiapuun ja lisätietoa ensiapukoulutuksista valtakunnallisesti.