Oppimateriaalit

Itä-Suomen yliopiston yksiköt ja hankkeet tuottavat ja julkaisevat oppimateriaaleja, jotka soveltuvat käytettäväksi eri ikäisten koululaisten opetuksessa. Yliopistomme verkkosivuilla voi tutustua ainakin seuraaviin oppimateriaaleihin:

Fysiikan oppimateriaalia kouluille

Koulun ulkopuoliset oppimisympäristöt

PUME II -metsikkösimulaattori