Kouluyhteistyö

Koululaisvierailut, esittelyt ja tiedekerhot

Useat yliopistomme laitokset järjestävät koululaisille ja lukiolaisille vierailuja, joilla voi tutustua esimerkiksi laboratorioihin ja tutkijoiden työhön. Vierailumahdollisuutta voi tiedustella suoraan yliopistomme laitoksilta ja yksiköistä.

Kouluyhteistyöhön kuuluvat myös opiskelualojen esittelyvierailut kouluihin sekä joillakin laitoksilla tiedekerhot, harjoitustyöt ja luennot. Osa laitoksista tiedottaa kouluyhteistyöstä nettisivuillaan.

Lukioyhteistyö

Yliopistomme tekee yhteistyötä Kuopion lukioiden kanssa tarjoamalla lukiolaisille mahdollisuuden osallistua yliopistolla tapahtuvaan opetukseen.

Yhteistyöllä vahvistetaan lukioiden opiskelijoiden mahdollisuuksia yksilöllisiin valintoihin sekä tuetaan lukion opiskelijoiden työelämä- ja jatko-opiskeluvalmiuksia. Opetustarjonnasta tiedotetaan lukioyhteistyön sivuilla.

Lukioyhteistyö

Hae yliopistoon -päivät ja kampusvierailut

Joensuun ja Kuopion kampuksilla järjestetään vuosittain marraskuussa Hae yliopistoon -päivät, joilla esitellään Itä-Suomen yliopiston opetustarjontaa lähiseutujen abeille ja muille yliopistoon hakemisesta kiinnostuneille. Opinto- ja opetuspalvelujen yksikkö järjestää lukioluokille ja muiden oppilaitosten opiskelijoille myös muulloin kampusvierailuja, joiden ohjelmasta sovitaan erikseen.

Lue lisää

LUMA-keskus

Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus järjestää peruskoululaisille ja lukiolaisille matemaattisiin ja luonnontieteellisiin tieteenaloihin liittyviä kerhoja, leirejä ja muuta toimintaa sekä tarjoaa opettajille yhteistyötä ja koulutusta.

Luma-keskus

SciFest -tiedefestivaali

SciFest on vuosittain keväällä Joensuussa järjestettävä tiedefestivaali. Tapahtuman pääkohderyhmää ovat koululaiset, lukiolaiset ja opettajat, mutta se on avoin ja ilmainen kaikille kiinnostuneille.

SciFest

Avointa yliopisto-opiskelua, lukiolaiskursseja ja lasten yliopistotoimintaa

Itä-Suomen yliopiston Avoin yliopisto (Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducatessa), Kuopion Snellman-kesäyliopisto ja Pohjois-Karjalan kesäyliopisto järjestävät kaikille avointa yliopisto-opetusta, johon ei ole ikärajoja tai pohjakoulutusvaatimuksia.

Itä-Suomen yliopiston Avoin yliopisto  tarjoaa sopimuslukioiden lukiolaisille myös maksuttomia opintojaksoja. Kesäyliopistoissa on lisäksi lukiolaisille ja abeille suunnattuja kursseja ja Kuopiossa myös lasten yliopistotoimintaa.

Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate/ Avoinyliopisto

Pohjois-Karjalan kesäyliopisto

Snellman-kesäyliopisto