Ilmoita työ- tai harjoittelupaikasta

Yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden Aarresaari-verkosto on uudistanut verkkosivustonsa. Työnantajien käytettävissä on uusi Aarresaari.net paikkavälitys, joka tarjoaa entistä tehokkaamman ja kohdennetumman tavan rekrytoida nimenomaan yliopisto-opiskelijoita ja vastavalmistuneita. Linkit lomakkeisiin:

Ilmoita työpaikasta

Ilmoita harjoittelupaikasta

** pidätämme oikeuden ilmoitusten julkaisemiseen (=henkilöstövuokrausyritysten ja
telemarkkinointiyritysten ilmoituksia julkaisemme vain harkiten.)
 

Opiskelijat löytävät työnantajien Aarresaari.netin kautta lähettämät työ- ja harjoittelupaikkailmoitukset Itä-Suomen yliopiston urapalvelujen sivulta Työ- ja harjoittelupaikat sekä opinnäytetyötarjoukset.

Yliopiston tukema työharjoittelu

Tiedekunnilla on mahdollisuus varata määrärahaa opiskelijoidensa työharjoittelua varten. Tämä harjoittelutuki on tarkoitettu ns. generalistialojen opiskelijoille. Tavoitteena on tukea opiskelijoita oman alan työharjoittelupaikkojen löytämisessä. Harjoittelun avulla opiskelijat saavat jo opiskeluaikana käsityksen oman alansa työmarkkinoista ja niille hakeutumisesta.

Kotimaisessa harjoittelussa kiinteä tukisumma on 600 € / harjoittelukuukausi. Maksimissaan tukea voi
saada 1800 € / kolmen kuukauden harjoittelu. Tätä pidempää harjoittelua yliopisto ei tue.
Työnantaja maksaa palkan koko harjoittelujaksolta ja hakee tukea harjoittelun päätyttyä sopimuksen
mukaan. Itä-Suomen yliopiston harjoittelutuki voi laitoksen harkinnan mukaan olla suurempi kuin 600 € /
harjoittelukuukausi, mikäli harjoittelu tapahtuu Suomen virallisissa edustustoissa ulkomailla.

Yliopisto ei tue harjoittelua, josta työnantaja ei maksa palkkaa tai harjoittelua, jonka palkkaus jää alle
KELA:n vuosittain vahvistaman minimipalkan tai harjoittelua, jossa työnantaja ei sitoudu järjestämään opiskelijalle harjoittelun aikaista ohjausta työpaikalla. Harjoittelutukea ei makseta myöskään EU-rahotteisessa hankkeessa harjoitteluun. Työnantajan edellytetään huolehtivan työnantajamaksuista itse, eikä vähentävän niitä opiskelijalle myönnetystä harjoittelutuesta.

Työharjoitteluun liittyvät käytännöt vaihtelevat yksiköittäin (osasto tai laitos). Jokaisella yksiköllä on nimettynä oma harjoitteluyhdyshenkilö, joilta saa lisätietoja. Harjoitteluyhdyshenkilöt on lueteltu Kamu-sivustolla: Harjoitteluyhdyshenkilöt oppiaineittain.

Myös tarkempi ohjeistus yliopiston tukemaan harjoitteluun rehtorin päätöksestä löytyy Kamu-sivustolta: UEFin harjoitteluohje.

Lisätietoja: urapalvelut(a)uef.fi

Uraohjaaja Outi Suorsa,  p. 050-3752155