Esittäydy yliopistolla!

Yritykset, valtion yksiköt, kuntien yksiköt, organisaatiot, tutkimuslaitokset, yhdistykset... teistä ollaan kiinnostuneita tietämään enemmän ja tapaamaan teitä kasvotusten. Kotisivut eivät aina yksin riitä.

Järjestämme opiskelijoille ja valmistuneille työelämäyhteystilaisuuksia. Näitä tilaisuuksia ovat esimerkiksi info- ja esittelytilaisuudet tai rekrytointitilaisuudet. Kohderyhmä voidaan rajata koskemaan haluttuja koulutusaloja.

Info- tai esittelytilaisuuden järjestämiseksi halutulla kampuksella

Työnantaja/Yritys voi ottaa yhteyttä yliopiston urapalveluihin. Itä-Suomen yliopiston urapalvelut hoitaa halutun koulutusalan opiskelijoille suunnatun tiedotuksen, varaa yliopistolta sopivan tilan ja varusteet joko Kuopion tai Joensuun kampukselta. Yritys toimittaa tarvittavat ennakkotiedot ja mahdollisen materiaalin. Urapalvelut ottaa tarvittaessa opiskelijoiden ilmoittautumiset vastaan.

Rekrytointitilaisuus

Järjestämme info-tilaisuuden edellä kuvatun esimerkin mukaan.  Tilaisuuden jälkeen varataan aikaa keskusteluun kiinnostuneiden hakijoiden kanssa henkilökohtaisesti. Opiskelijoita on informoitu etukäteen tästä mahdollisuudesta, joten he ovat varautuneet ottamalla CV:nsa mukaan sekä valmistautumalla keskusteluun.

Kaksi yhdellä kertaa

Teemme yhteistyötä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa, joten tilaisuus on mahdollista järjestää Kuopiossa molempien oppilaitosten opiskelijoille yhdellä kertaa.

Ota yhteyttä Kuopiossa janne.saarela(at)uef.fi ja Joensuussa kirsi.vallius-leinonen(at)uef.fi