Korkeakoulutuksen kärkihankkeet Itä-Suomen yliopistossa

​Itä-Suomen yliopisto koordinoi yhtä korkeakoulutuksen kehittämishanketta, DigiCampus, ja toimii 16 muussa kärkihankkeessa osatoteuttajana.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on järjestänyt kaksi erityisavustushakua korkeakoulutuksen kehittämiseksi vuosina 2016 ja 2017. Kärkihankkeet ovat valtakunnallisia, korkeakoulujen yhteisiä ja hankkeiden tuotokset tulevat kaikkien korkeakoulujen käyttöön.

Erityisavustusten tarkoituksena on kehittää korkeakoulutuksen laatua ja nopeuttaa siirtymiä eri koulutusasteiden välillä.

Lue lisää kärkihankkeista

Korkeakoulutuksen kärkihankkeista OKM:n sivuilla

Korkeakoulutuksen kärkihankkeiden esittelyt

Itä-Suomen yliopistolle miljoonarahoitus digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen (26.4.2018)

Itä-Suomen yliopiston kärkihankeseminaari 17.8.2018. Hankkeiden esittelyt ja seminaarin materiaalit

UEF on kaudella 2018–2020 mukana seuraavissa hankkeissa:

DigiCampus – Korkeakoulujen yhteinen digitaalinen oppimisympäristö, pedagogiikka ja palvelut

(Itä-Suomen yliopisto, tietotekniikkapalvelut) 

KIVAKO – Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu)

Älykkäät oppimisympäristöt ja niiden sisällöntuotanto (Aalto-yliopisto)

SOTE-PEDA 24/7 (Laurea ammattikorkeakoulu)  

Monialainen digitaalinen oppiminen kestävyyshaasteissa – joustavat opintopolut työelämään (Helsingin yliopisto) 

MEDigi – Lääketieteen alojen opetuksen digitoiminen ja harmonisointi (Oulun yliopisto) 

AnalytiikkaÄly: Oppimisanalytiikka opiskelun, ohjauksen ja johtamisen tukena yliopistoissa (Oulun yliopisto) 

Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa – Asiantuntijuus, toimijuus ja työelämätaidot (Jyväskylän yliopisto)

Toinen reitti yliopistoon (Jyväskylän yliopisto)

Joustavia polkuja kohti työelämää – Bio- ja lääkealan koulutusyhteistyön kehittäminen (Jobitti) (Turun yliopisto)

Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen monialainen ja työelämälähtöinen kehittäminen (Kajaanin ammattikorkeakoulu)

UEF on kaudella 2017–2019 mukana seuraavissa hankkeissa:

Opiskelijavalintojen uudistaminen (Helsingin yliopisto) 

Ristiinopiskeluhanke (Tampereen yliopisto)

Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistaminen (Turun yliopisto)

Opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen korkeakouluissa (OHO!), (Jyväskylän yliopisto)

Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin (DIGI-JOUJOU), (Aalto-yliopisto)

Valtakunnallinen liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuus (Turun yliopisto)