Itä-Suomen yliopiston historiaa

Itä-Suomen yliopiston perustamiseen johtanut valmistelutyö käynnistyi vuonna 2006. Lokakuussa 2006 opetusministeriö valitsi Joensuun ja Kuopion yliopistojen yhteistyömallin yhdeksi rakenteellisen kehittämisen kolmesta kansallisesta kärkihankkeesta. Hanketta valmistelleen, professori Reijo Vihkon johtaman ryhmän muistio valmistui helmikuussa 2007.  Sen tavoitteena oli muodostaa Itä-Suomen yliopisto, joka oli hallinnolliselta muodoltaan liittoyliopisto.  Alun perin yhteistyön taustalla oli Joensuun ja Kuopion yliopistojen pyrkimys saada yhteinen kauppatieteellisen alan tutkinnonanto-oikeus, mutta jo Vihkon työryhmän esityksessä yhteistyö kattoi myös luonnon- ja yhteiskuntatieteet. Liittoyliopistoa ei kuitenkaan koskaan ehditty muodostaa, vaan jo syksyllä 2007 käynnistyi yliopistojen yhteensulautumiseen ja kaikkien toimintojen yhdistämiseen johtavan toimintarakenteen valmistelu. Keväällä 2008 molempien yliopistojen hallitukset hyväksyivät yliopistojen yhdistymisen sekä tieteelliset ja hallinnolliset perusrakenteet. Vuoden 2009 aikana Itä-Suomen yliopistolle valmistui strategia ja johtosäännöt sekä päätettiin koulutusohjelmien sisällöistä. Kauppatieteessä saatiin oma tutkinnonanto-oikeus yliopistojen yhdistyessä vuonna 2010. Itä-Suomen yliopisto rakentui siis nopealla aikataululla ja aloitti toimintansa vuoden 2010 alussa.

Joensuun korkeakoulu perustettiin vuonna 1969, ja 1984 siitä tuli yliopisto. Alussa se keskittyi erityisesti opettajankoulutukseen. Metsätiede oli ensimmäinen opettajankoulutukseen kytkeytymätön koulutusala, jonka opetus aloitettiin Joensuussa pitkän ja värikkään kamppailun päätteeksi 1982. Metsätieteen lisäksi teologisen koulutuksen aloittamisesta käytiin vilkasta keskustelua, ja ortodoksisen teologian opetus alkoi 1988. Läntisen teologian koulutus aineenopettajille alkoi vuonna 1997, ja kirkon virkoihin valmistava koulutus vuonna 2001.  Ennen Joensuun ja Kuopion yliopistojen yhdistymistä Joensuussa järjestettiin perus- ja jatkotutkintokoulusta jo kahdeksalla koulutusalalla.

Kuopion korkeakoulu aloitti toimintansa vuonna 1972, jolloin opetusta annettiin lääketieteessä, lääketieteellisessä fysiikassa ja biokemiassa. Seuraavana vuonna alkoivat myös proviisori-, hammaslääkäri- ja ympäristöhygienian koulutukset. Vuonna 1984 korkeakoulusta tuli yliopisto, ja opetusta alettiin antaa myös sosiaalialalla ja kliinisessä ravitsemustieteessä. Vuonna 2002 Kuopion yliopisto oli Suomen suurin lääkärikoulutusyksikkö. Ennen Kuopion ja Joensuun yliopistojen yhdistymistä Kuopiossa toimi viisi tiedekuntaa.