AVOIN YLIOPISTO

Ajankohtaista

Avoin yliopisto lyhyesti

Avoimen yliopisto-opetuksen periaatteena on tarjota kaikille aikuisille, koulutustaustasta riippumatta mahdollisuus yliopisto-opintoihin, jotka ovat yliopistotutkinnon osia. Avoimessa yliopistossa voit:

  • tutustua yliopisto-opintoihin
  • täydentää opintojasi
  • kehittää ammattitaitoasi
  • hyödyntää välivuosi
  • tähdätä tutkinnon suorittamiseen.

Itä-Suomen yliopiston (UEF, University of Eastern Finland) Avoin yliopisto toimii kahdella kampuksella, Joensuussa ja Kuopiossa. Vuonna 2018 Avoimessa yliopistossa opiskeli 14 000 henkilöä.

Avointa yliopisto-opetusta tarjotaan yliopiston neljän tiedekunnan koulutusaloilla:

  • Filosofinen tiedekunta
  • Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta
  • Terveystieteiden tiedekunta
  • Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Opintojen tarjonta on laajinta terveystieteissä, oikeustieteissä ja yhteiskuntatieteissä. Tarjoamme ainoana Avoimena yliopistona ergonomian ja työhyvinvoinnin, farmasian sekä ortodoksisen teologian pääaineopintoja. Kaiken kaikkiaan oppiaineita tarjonnassamme on noin 70. Suosituimmat koulutusalat olivat  kauppa- ja oikeustieteet, terveystieteet sekä yhteiskuntatieteet.

Avoimella yliopistolla on noin 50 yhteistyökumppania, jotka järjestävät Itä-Suomen yliopiston opetussuunnitelmien mukaista opetusta. Yhteistyökumppaneina toimivat kesäyliopistot, kansanopistot, kansalais- ja työväenopistot, lukiot, urheiluopistot ja muut aikuisoppilaitokset.

 

Tilaa Avoimen yliopiston uutiskirje